Klövras App är utvecklad för att skapa förståelse för beräkningar kopplade till den egna ekonomin. Appen kräver ingen registrering eller inloggning. Inte heller några bank- eller personuppgifter. Kan användas på mobil, dator, Chromebook eller Ipad. Arbeta online eller ladda ner som App till din hemskärm.

Skanna QR-koden för att öppna Appen på en annan enhet:

KLÖVRA

Appen består av

tre delar:

Appen består av tre delar:

1.

Sparmål

Sparmål

Skriv ner dina sparmål och en konkret plan för att nå dem. Sparmålen hjälper dig att varje dag göra rätt prioriteringar. Du kan skapa sparmål på kort sikt och på lång sikt.

2.

Räknare

Räknare

I Räknaren kan du laborera med dina förutsättningar, värden, vanor, prioriteringar och mål. Räknaren är uppdelad i aktiviteterna:

  • Budgetera
  • Spara
  • Prioritera
  • Låna

Välj en beräkningsmodell och börja planera din privatekonomi idag!

Resultatet visualiseras i diagram och tabeller. Samtliga beräkningsmodeller följer samma mönster för att användaren ska känna igen sig. Högst upp i högra hörnet finns en ?-ikon där du kan hitta mer information om varje beräkningsmodell och en förklaring av de begrepp som används.

3.

Information
& Länkar

Information
& Länkar

För att börja spara, investera eller ta ett lån är det viktigt att noga läsa på kring risk, avkastning, räntor, avgifter, löptider m.m. Appen innehåller därför länkar till relevanta och tillförlitliga källor. Även dessa är uppdelade i områdena: Budgetera, Spara, Prioritera & Låna.

Nedladdning av App/genväg fungerar på olika sätt på olika mobilmodeller.  Nedan finns några hjälpdokument:

Hjälpdokument – Iphone

Hjälpdokument – Samsung

Hjälpdokument – Huawei