Utbildning i

privatekonomi

 

Skolmaterial

Utbildning i

privatekonomi

Skolmaterial

 • 10 h laborativt utbildningsmaterial
 • Anpassat för grundskolan åk 9
 • 4 aktiviteter: Budgetera, Spara, Prioritera & Låna
 • Arbeta inom ämnena Hkk, Ma, Sh eller ämnesövergripande
 • Utgångspunkt i Lgr22
 • Oberoende & fritt från reklam
 • 32 vardagsnära övningsuppgifter
 • Länkar till tillförlitliga källor
 • 10 h laborativt utbildningsmaterial
 • Anpassat för grundskolan åk 9
 • 4 aktiviteter:
  • Budgetera
  • Spara
  • Prioritera
  • Låna
 • Arbeta inom ämnena Hkk, Ma, Sh eller ämnesövergripande
 • Utgångspunkt i Lgr22
 • Oberoende & fritt från reklam
 • 32 vardagsnära övningsuppgifter
 • Länkar till tillförlitliga källor

Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterialet är uppdelat i 4 områden (uppskattad tidsåtgång för respektive del anges inom parentes):

 1. Budgetera (2h)
 2. Spara (3h)
 3. Prioritera (2h)
 4. Låna (2h)

Lärare och elevgrupp möter materialet tillsammans i ovan angiven ordning. I materialet varvas fakta med samtal, reflektion, värderingar och beräkningar. En kort introduktion för eleverna finns i inledningen av avsnittet Budgetera.

Fysiska svarskompendier till de 32 övningsuppgifterna distribueras av Klövra inför era planerade utbildningstillfällen.

En del av övningarna hänvisar till Klövras App. Appen är webbaserad och kan användas på mobil, Ipad, Chromebook eller dator. Den kan användas online eller laddas ner till din hemskärm. Appen kräver ingen inloggning. De data du skriver in i Appen sparas tills dess att casheminnet på din enhet rensas.

 

Klicka här för att öppna Appen på denna enhet:

Skanna QR-koden för att
öppna Appen på annan enhet:

Matematiska begrepp

Den matematik som förekommer i materialet är överensstämmande med det centrala innehållet gällande procentuella förändringar och förändringsfaktorer som, i matematikens läromedel, introduceras i åk 8-9. Genom att arbeta med Klövras material parallellt med dessa begrepp ges eleverna:

 • en bredare förståelse för privatekonomins begrepp
 • en god möjlighet att laborera med matematik i en vardaglig kontext 

Privatekonomi i grundskolans

S T Y R

D O K U

M E N T

Privatekonomi i grundskolans

S T Y R

D O K U

M E N T

I kursplanerna för Hkk, Ma & Sh finns Centralt innehåll & Betygskriterier med koppling till privatekonomi. Nedan visas utdrag ur dessa kursplaner. Fullständiga kursplaner hittar du på Skolverkets hemsida.

Budgetmallar