Utbildning i

privatekonomi

Min första lön

Utbildning i

privatekonomi

Min första lön

En satsnings för att främja ekonomisk medvetenhet och förebygga överskuldsättning bland unga. Erbjud ungdomarna en relevant grundutbildning i privatekonomi i samband med deras första sommarjobb – och därmed deras första lön!

 

Skanna QR-koden för att öppna Appen på en annan enhet:

Målgrupp: Kommun som erbjuder feriearbete till ungdomar.

Syfte: Att främja ekonomisk medvetenhet och förebygga överskuldsättning bland unga.
Utbildning som en del av kommunalt feriearbete ger alla ungdomar samma möjlighet att erhålla kunskaper inom området privatekonomi – Därmed minskar risken att socioekonomisk bakgrund blir ett hinder.

Innehåll: Laborativt utbildningsmaterial med fokus på fyra områden: Budgetera, Spara, Prioritera & Låna. I materialet varvas fakta med samtal, reflektion, värderingar och beräkningar. Innehållet tar sin utgångspunkt i ungdomarnas egen vardag och ekonomi just nu. App, digitalt arbetsmaterial och kompendium distribueras av Klövra inför era planerade utbildningstillfällen.

Förslag på upplägg: Två förmiddagar arbete ersätts av två förmiddagar utbildning i privatekonomi. Ungdomarna organiseras i grupper om 10-20 personer. Uppskattad tidsåtgång: 8 timmar. Handledare, lokal och logistik kring detta ombesörjs av beställaren.

Kontakt för offert, beställning eller ytterligare information:
kontakt@klövra.se

Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterialet är uppdelat i 4 områden (uppskattad tidsåtgång för respektive del anges inom parentes):

  1. Budgetera (2 h)
  2. Spara (2-3 h)
  3. Prioritera (2 h)
  4. Låna (2-3 h)

Handledare och deltagare möter materialet tillsammans i ovan angiven ordning. I materialet varvas fakta med samtal, reflektion, värderingar och beräkningar. En kort introduktion för deltagarna finns i inledningen av avsnittet Budgetera. Arbetet avslutas med en utvärdering där ungdomarna får reflektera kring sin första lön och sin ekonomiska framtid.   

Fysiska svarskompendier till de 32 övningsuppgifterna distribueras av Klövra inför era planerade utbildningstillfällen.

En del av övningarna hänvisar till Klövras App. Appen är webbaserad och kan användas på mobil, Ipad, Chromebook eller dator. Den kan användas online eller laddas ner till din hemskärm. Appen kräver ingen inloggning. De data du skriver in i Appen sparas tills dess att casheminnet på din enhet rensas.

 

Klicka här för att öppna Appen på denna enhet:

Skanna QR-koden för att
öppna Appen på annan enhet: