Samhällets utveckling har medfört att pengar är lättillgängliga – Alltid bara ett klick bort, dygnets alla timmar. Utan tillräcklig förståelse för sin privatekonomi är det lätt att tidigt i livet ta felbeslut, som kan påverka negativt under lång tid framöver.

Privatekonomi drabbar alla samhällsmedborgare, oavsett socioekonomisk bakgrund, val av yrke eller plats i livet. Därför erbjuder Klövra pedagogiska verktyg och laborativa utbildningsmaterial riktade till olika målgrupper – Material som i sitt grundutförande tar hänsyn till människors olika kognitiva och språkliga förutsättningar.

Klicka på bilderna för att läsa mer!

Skanna QR-koden för att öppna på en annan enhet:

KLÖVRA

+

1. För elever (åk 9 + gymnasium)
2. För feriearbetande ungdomar
3. För vuxna

1.
För elever (åk 9 + gymnasium)

2.

För feriearbetande ungdomar

3.

För vuxna

Aktuellt