Klövras värdeord

Klövras värdeord

Ingen ny information – Endast en pedagogisk paketering av den information som förmedlas av myndigheter och organisationer.

Ingen ny information – Endast en pedagogisk paketering av den information som förmedlas av myndigheter och organisationer.

Idag finns oändligt med information – Oändligt med bra, välskriven information. Ändå är det svårt för många samhällsmedborgare att ta den till sig. Klövra presenterar ingen ny information, utan ska endast ses som en pedagogisk paketering av den information som förmedlas av myndigheter och organisationer. I de fall fördjupad information önskas hänvisar materialet vidare till gällande förstahandskällor.

Idag finns oändligt med information – Oändligt med bra, välskriven information. Ändå är det svårt för många samhällsmedborgare att ta den till sig. Klövra presenterar ingen ny information, utan ska endast ses som en pedagogisk paketering av den information som förmedlas av myndigheter och organisationer. I de fall fördjupad information önskas hänvisar materialet vidare till gällande förstahandskällor.

#Tillgänglighet

#Tillgänglighet

Min vision har hela vägen varit att utveckla ett material som i sitt grundutförande tar hänsyn till människors olika kognitiva och språkliga förutsättningar. Ju fler anpassningar som integreras i materialets grundutförande, desto mindre blir behovet av individuella anpassningar. Både App och utbildningsmaterial är därför utvecklade med fokus på tydliggörande pedagogik, visuellt stöd och språkutvecklande arbetsmetoder.

Min vision har hela vägen varit att utveckla ett material som i sitt grundutförande tar hänsyn till människors olika kognitiva och språkliga förutsättningar. Ju fler anpassningar som integreras i materialets grundutförande, desto mindre blir behovet av individuella anpassningar. Både App och utbildningsmaterial är därför utvecklade med fokus på tydliggörande pedagogik, visuellt stöd och språkutvecklande arbetsmetoder.

App
Appen är ett verktyg/en stödstruktur för att förstå, planera och hantera den egna ekonomin. Appen introduceras i utbildningen och är direkt tillämpbar i deltagarnas vardag.

  • Färgerna grön, orange och grå används som visuellt stöd för att vis positiva pengar, negativa pengar och neutrala pengar.
  • I beräkningsmodellerna visualiseras resultatet i diagram och tabeller. Samtliga beräkningsmodeller följer samma mönster för att användaren ska känna igen sig.
  • Högst upp i högra hörnet finns en ?-ikon där du kan hitta mer information om varje beräkningsmodell och förklaringar av begrepp som används.
  • Länkar till tillförlitliga källor uppdateras kontinuerligt. 

Digitalt material
Oavsett i vilket forum lärandet om privatekonomi sker, behöver innehållet paketeras – för att passa verksamheten, tidsplanen och alla de människor som förväntas vara mottagare av lärandet.

  • Klövra består av en början, ett mitten och ett slut. Det finns en röd tråd genom materialet och en ungefärlig tidsomfattning kopplad till detsamma. Utifrån detta är det fritt för lärare/handledare att välja och vraka kring vilka delar som ska prioriteras och prioriteras bort. 
  • Materialet är självinstruerande, vilket ger lärare/handledare större möjlighet för anpassningar utifrån individ och grupp. 

Svarskompendium
Svarskompendiet är en stödstruktur för att strukturera upp sina finansiella tankar, planer och beräkningar.  En del av deltagarna skulle lika gärna kunna klottra ner sina anteckningar på en servett och ändå uppleva lärande. För andra är ett strukturerat svarskompendium avgörande. Vi är olika. Jag är dock övertygad om att ingen far illa av att kompendiet är en del av utbildningsmaterialet.

Nödvändigt för några. Hjälpsamt för alla. 

Nödvändigt för några. Hjälpsamt för alla. 

#Hållbarhet

#Hållbarhet

Undersökningar visar att kunskaper inom privatekonomi hänger starkt samman med utbildningsnivå. Undersökningar visar också att majoriteten av ungdomarna erhåller sina kunskaper i privatekonomi från sina föräldrar. Detta sammanställt medför en tydlig risk för att socioekonomisk bakgrund blir ett hinder för möjligheten till likvärdig utbildning.

Ständigt ställs frågan om inte Privatekonomi borde vara en skolkunskap; Det är det redan. Olika aspekter av området privatekonomi omnämns i grundskolans olika kursplaner (Hem- & konsumentkunskap, Samhällskunskap och Matematik). Trots detta finns många unga med stora luckor. Kanske är den kritiska faktorn just att inget skolämne har ett helhetsansvar eller en rimlig tidsplan för området. Faktum kvarstår dock att grundskolan är den enda instans som möter samtliga samhällsmedborgare. 

Ekonomi kan vara en vetenskap, Ekonomi kan också vara ett sätt att förhålla sig till sin omvärld, utifrån givna förutsättningar, mål, prioriteringar, tid, klimat och hälsa. I Klövras material fokuserar vi på det sistnämnda. Hur kan vi anpassa vår ekonomi för att matcha givna faktorer? Kan vi ändra vårt förhållningssätt till andra givna faktorer för att passa vår ekonomi?

 

Medveten och hållbar privatekonomi – på samhällsnivå och individnivå.

Undersökningar visar att kunskaper inom privatekonomi hänger starkt samman med utbildningsnivå. Undersökningar visar också att majoriteten av ungdomarna erhåller sina kunskaper i privatekonomi från sina föräldrar. Detta sammanställt medför en tydlig risk för att socioekonomisk bakgrund blir ett hinder för möjligheten till likvärdig utbildning.

Ständigt ställs frågan om inte Privatekonomi borde vara en skolkunskap; Det är det redan. Olika aspekter av området privatekonomi omnämns i grundskolans olika kursplaner (Hem- & konsumentkunskap, Samhällskunskap och Matematik). Trots detta finns många unga med stora luckor. Kanske är den kritiska faktorn just att inget skolämne har ett helhetsansvar eller en rimlig tidsplan för området. Faktum kvarstår dock att grundskolan är den enda instans som möter samtliga samhällsmedborgare. 

Ekonomi kan vara en vetenskap, Ekonomi kan också vara ett sätt att förhålla sig till sin omvärld, utifrån givna förutsättningar, mål, prioriteringar, tid, klimat och hälsa. I Klövras material fokuserar vi på det sistnämnda. Hur kan vi anpassa vår ekonomi för att matcha givna faktorer? Kan vi ändra vårt förhållningssätt till andra givna faktorer för att passa vår ekonomi?

Medveten och hållbar privatekonomi – på samhällsnivå och individnivå.

#Relevans

#Relevans

Att läsa om pensionssparande och villaförsäkringar när du är 16 år är inte särskilt intressant – Kanske rent av skittråkigt. Utgångspunkten, i materialet, är att deltagarna ska möta exempel och övningar som är relevanta och direkt tillämpbara i deras vardag just nu.

I utbildningen utgår deltagarna från sin egen vardag och sina egna förutsättningar, mål och prioriteringar. Materialet är laborativt. Deltagarna uppmuntras att skapa målbilder på kort och lång sikt samt en konkret plan för att nå sina mål. Fakta blandas med reflektion, samtal, värderingar och ekonomiska beräkningar – Allt i syfte att slipa på den egna ekonomiska medvetenheten och det ekonomiska självförtroendet.

Visionen är att de känslor, kunskaper och strategier som skapas i arbetet bidrar till att frågor om pensionssparande och villaförsäkringar bli intressanta och hanterbara när den tiden väl kommer.

Att läsa om pensionssparande och villaförsäkringar när du är 16 år är inte särskilt intressant – Kanske rent av skittråkigt. Utgångspunkten, i materialet, är att deltagarna ska möta exempel och övningar som är relevanta och direkt tillämpbara i deras vardag just nu.

I utbildningen utgår deltagarna från sin egen vardag och sina egna förutsättningar, mål och prioriteringar. Materialet är laborativt. Deltagarna uppmuntras att skapa målbilder på kort och lång sikt samt en konkret plan för att nå sina mål. Fakta blandas med reflektion, samtal, värderingar och ekonomiska beräkningar – Allt i syfte att slipa på den egna ekonomiska medvetenheten och det ekonomiska självförtroendet.

Visionen är att de känslor, kunskaper och strategier som skapas i arbetet bidrar till att frågor om pensionssparande och villaförsäkringar bli intressanta och hanterbara när den tiden väl kommer.