Utbildning i

privatekonomi

för vuxna

 

Utbildning i

privatekonomi

för vuxna

Privatekonomi drabbar alla samhällsmedborgare, oavsett val av yrke eller plats i livet. Därför erbjuder Klövra ett material för grundläggande utbildning i privatekonomi riktat till vuxna. Fokus ligger på områdena: Budgetera, Spara, Prioritera och Låna.

Utbildningen kan erbjudas individer inom exempelvis KAA, AME, budget- och skuldrådgivning, arbetsförmedling, kriminalvård – En satsning, dels för att främja ekonomisk medvetenhet och förebygga överskuldsättning, dels för att motivera återgång till studier/arbete.

Skanna QR-koden för att öppna Appen på en annan enhet:

Syfte:

  • Främja ekonomisk medvetenhet
  • Förebygga överskuldsättning
  • Motivera återgång till studier/arbete

 

Innehåll:
Laborativt utbildningsmaterial med fokus på fyra områden: Budgetera, Spara, Prioritera & Låna. I materialet varvas fakta med samtal, reflektion, värderingar och beräkningar. Innehållet tar sin utgångspunkt i målgruppens vardag och ekonomi just nu. Länkar till tillförlitliga källor uppdateras kontinuerligt.

Uppskattad tidsåtgång: 10-15 timmar.

App, digitalt arbetsmaterial och fysiskt kompendium distribueras av Klövra inför era planerade utbildningstillfällen. Handledare, lokal och logistik kring detta ombesörjs av beställaren.

Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterialet är uppdelat i 4 områden (uppskattad tidsåtgång för respektive del anges inom parentes):

  1. Budgetera (2-3h)
  2. Spara (4-6h)
  3. Prioritera (2-3h)
  4. Låna (2-3h)

Handledare och deltagare möter materialet tillsammans i ovan angiven ordning. I materialet varvas fakta med samtal, reflektion, värderingar och beräkningar. En kort introduktion för deltagarna finns i inledningen av avsnittet Budgetera.

Fysiska svarskompendier till de 32 övningsuppgifterna distribueras av Klövra inför era planerade utbildningstillfällen.

En del av övningarna hänvisar till Klövras App. Appen är webbaserad och kan användas på mobil, Ipad, Chromebook eller dator. Den kan användas online eller laddas ner till din hemskärm. Appen kräver ingen inloggning. De data du skriver in i Appen sparas tills dess att casheminnet på din enhet rensas.

 

Klicka här för att öppna Appen på denna enhet:

Skanna QR-koden för att
öppna Appen på annan enhet: